کانون اندیشه جوان
مشاهده همه

ضرورت تبیین و انعکاس صحیح حقانیت ملت ایران در جنگ تحمیلی

حبیب احمد زاده تاکید کرد؛ دستگاه‌ های تبلیغی کشور در راستای حفظ دستاور

  • 24 سپتامبر
  • 0

قومیت‌ها و مذاهب دلیل ساختار پیچیده‌ افغانستان

کمیلی ابراز کرد: افغانستان به دلیل وجود قومیت‌ها و مذاهب مختلف ساختار

  • 21 سپتامبر
  • 0

نقش زبان فارسی در تمدن سازی و ایجاد هویت ملی ایران

شهرستانی مطرح کرد؛ زبان فارسی، زبان دیوانی و تمدنی است، این زبان بازار

  • 20 سپتامبر
  • 0
فراخوان طالقانی به دموکراسی شورایی و آزادی توحیدی

فراخوان طالقانی به دموکراسی شورایی و آزادی توحیدی

آیت الله محمود طالقانی معتقد بود در حکومت اسلامی از راس تا ذیل باید شورایی عمل شود اما متاسفانه برای محک این طرح فرصتی پیدا نکرد و به دیار حق شتافت. نشست «جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقان

  • 9 سپتامبر
  • 0