کانون اندیشه جوان
مشاهده همه

شهید سلیمانی، مرد ایجاد فرصت از محدودیت ها

در چهارمین نشست از سلسله نشست های «قهرمان ملت، قهرمان امت» موضوع « ترو

  • ۲۰ دی
  • 0

شهید سلیمانی برند گفتمان مقاومت است

در سومین نشست از سلسله نشست های «قهرمان ملت، قهرمان امت» موضوع «نظریه

  • ۱۷ دی
  • 0

«شهید سلیمانی شخصیت کارگزار تمدن نوین اسلامی»

در دومین نشست از سلسله نشست های «قهرمان ملت، قهرمان امت» موضوع « بررسی

  • ۱۶ دی
  • 0
جریان اسلامی ترکیه با متفکرین ایرانی!

جریان اسلامی ترکیه با متفکرین ایرانی!

در پنجمين قسمت از سلسله جلسات كانون انديشه جوان با عنوان «ما و تركيه»، موضوع «جريان اسلامي در تركيه و رابطه آن با ايران» مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

  • ۱۱ دی
  • 0