کانون اندیشه جوان

دوره دوم حلقه های متون کلاسیک

🔷حلقه تمهیدات عین القضات همدانی با تدریس دکتر فدایی مهربانی

دانلود از شنوتو

 ‌‌

 

🔶حلقه نظریه عدالت جان رالز با تدریس دکتر مصطفی زالی

دانلود از شنوتو

 ‌

 

🔷حلقه آشنایی با حکمت اشراق و فیلسوفان دوره میانی با تدریس دکتر یقینی

 

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی

اخبار و گزارش های مشابه

حلقه تمهیدات عین القضات همدانی با تدریس دکتر فدایی مهربانی

صوت دوره دوم حلقه متن خوانی تمهیدات عین القضات همدانی

  • 24 ژوئن
  • 1

حلقه آشنایی با حکمت اشراق و فیلسوفان دوره میانی با تدریس دکتر یقینی

صوت دوره دوم حلقه متن خوانی آشنایی با حکمت اشراق و فیلسوفان دوره میانی

  • 24 ژوئن
  • 0