کانون اندیشه جوان

خبر و گزارش

کاهش کارآمدی دانشگاه در سایه دیکتاتوری اساتید

دومین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی برگزار شد.

 • ۲۶ دی
 • 0

گزارش تصویری از نشست «وضعیت علمی اساتید»

تصاویر دومین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی

 • ۲۶ دی
 • 0

مهم‌ترین عامل مشکلات اقتصادی کشور «مردم» هستند/ لزوم نهادینه کردن فرهنگ کار در کشور

نشست پنجم از سلسله نشست های عدالت و توسعه برگزار شد.

 • ۲۲ دی
 • 0

گزارش تصویری از نشست نقد مستند «هاشمی زنده است»

تصاویر پنجمین نشست از سلسله نشست‌های عدالت و نوسعه را اینجا ببینید

 • ۲۲ دی
 • 0

هرج و مرج اقتصادی امروز نتیجه سیاست های نئولیبرالی است

نشست چهارم از سلسله نشست های عدالت و توسعه برگزار شد.

 • ۲۰ دی
 • 0

گزارش تصویری از نشست «آسیب‌شناسی پیامدهای اجتماعی تجویز سیاست‌های اقتصادی لیبرال»

تصاویر چهارمین نشست از سلسله نشست‌های عدالت و نوسعه را اینجا ببینید

 • ۱۹ دی
 • 0

مبنای اقتصاد مقاومتی،قانون اساسی است/ رابطه عدالت وتعالی انسان

نشست سوم از سلسله نشست های عدالت و توسعه برگزار شد.

 • ۱۹ دی
 • 0

گزارش تصویری از نشست «جریان‌شناسی سیاست‌گذاری عدالت اجتماعی و رفاه»

تصاویر سومین نشست از سلسله نشست‌های عدالت و نوسعه را اینجا ببینید

 • ۱۸ دی
 • 0

گزارش تصویری از نشست نقد مستند «شورش علیه سازندگی»

تصاویر دومین نشست از سلسله نشست‌های عدالت و نوسعه را اینجا ببینید

 • ۱۷ دی
 • 0