کانون اندیشه جوان

خبر و گزارش

همایش «استقلال و ارزش‌های جهانی» تمامی ابعاد استقلال را در نظر دارد.

دکتر جواد حق‌گو دبیر همایش ملی استقلال و ارزش‌های جهانی: استقلال از پا

 • ۲۲ آذر
 • 0

فراخوان مقاله همایش «استقلال و ارزش‌های جهانی»

همایش «استقلال و ارزش‌های جهانی» به همت کانون‌اندیشه‌جوان برگزار می‌شو

 • ۲۱ آذر
 • 0

کارگاه «صفر تا صد ویرایش صوری و زبانی» در گام اول

نخستین جلسه از کارگاه ویرایش و درست نویسی “صفر تا صد ویرایش صوری

 • ۲۱ آذر
 • 0

ازدواج سفید یا همباشی سیاه؟

به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان، اولین نشست «ازدواج سفید؛ واکاو

 • ۱۸ آذر
 • 0

دکتر شریعتی نماد جریان بازگشت به خویشتن است

دبیر همایش بازخوانی و بررسی اندیشه های دکتر شریعتی: اندیشه دکتر شریعتی

 • ۲۷ آبان
 • 0

نشست نقد و بررسی رمان «مرد پشت روزنامه» برگزار شد

به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان، جلسه نقد و بررسی “رمان م

 • ۲۷ آبان
 • 0

کارگاه مقاله نویسی ژورنالیستی- پژوهشی برگزار شد

مدرسه مهارت کانون اندیشه جوان ،  کارگاه مقاله نویسی ژورنالیستی- پژوهشی

 • ۲۷ آبان
 • 0

در نهضت ملی شدن صنعت نفت ساختار نظام جهانی تغییر کرد

  به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان، ششمین نشست از سلسله نشس

 • ۲۷ آبان
 • 0

دهباشی: نهضت ملی شدن صنعت نفت همه را برهنه کرد

به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های

 • ۲۷ آبان
 • 0