کانون اندیشه جوان

خبر و گزارش

منافقین توهم تصاحب قدرت دارند

در نشست «از سازمان تا فرقه» مطرح شد؛

 • ۱۷ مرداد
 • 0

گزارش تصویری از نشست «از سازمان تا فرقه»

تصاویر مراسم را اینجا ببینید

 • ۱۷ مرداد
 • 0

باصره یا بصیرت

یادداشت علیرضا مختارپور بر کتاب ذوق لطیف ایرانی

 • ۱۴ مرداد
 • 0

بانی ایران نوین امیرکبیر است نه رضاخان

در نشست سوم (پایانی) راز رضاشاه مطرح گردید.

 • ۱۰ مرداد
 • 0

گزارش تصویری از نشست سوم راز رضاشاه

تصاویری از نشست سوم راز رضاشاه

 • ۱۰ مرداد
 • 0

گزارش تصویری از نشست دوم راز رضاشاه

تصاویری از نشست دوم راز رضاشاه

 • ۹ مرداد
 • 0

گزارش تصویری از نشست اول راز رضاشاه

تصاویری از مناظره صادق زیباکلام و عباس سلیمی‌نمین در نشست اول راز رضاش

 • ۷ مرداد
 • 0

مناظره داغ زیباکلام و سلیمی‌نمین

در نشست اول راز رضاشاه مطرح شد:

 • ۷ مرداد
 • 0