کانون اندیشه جوان

خبر و گزارش

نشست بررسی وضعیت عربستان سعودی در یک دهه آینده

نشست عربستان سعودی در یک دهه آینده برگزار شد.

 • ۲۱ آذر
 • 0

گزارش تصویری از نشست «عربستان سعودی در یک دهه آینده»

تصاویری از نشست «عربستان سعودی در یک دهه آینده»

 • ۲۰ آذر
 • 0

نشست «کتاب‌خوان» سبک زندگی ایرانی_اسلامی

نشست کتاب‌خوان به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.

 • ۱۰ آذر
 • 0

گزارش تصویری از نشست دوم همایش امام موسی صدر «از ملی‌گرایی تا جهان‌وطنی»

تصاویری از نشست دوم آنان که می‌اندیشد «امام موسی صدر»

 • ۳۰ آبان
 • 0

از ملی‌گرایی تا جهان‌وطنی

نشست دوم همایش امام موسی صدر به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.

 • ۳۰ آبان
 • 0

عوام‌فریبی به فروپاشی تشکل‌ها می‌انجامد

به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.

 • ۲ آبان
 • 0

گزارش تصویری از نشست «بررسی شیوه نهادسازی و مدیریت تشکیلاتی امام موسی صدر»

تصاویری از نخستین نشست آنان که می‌اندیشد «امام موسی صدر»

 • ۳۰ مهر
 • 0

گزارش تصویری از نشست «رانت»

تصاویری از نشست رانت

 • ۲۵ مهر
 • 0

راهکارهای نجات از رانت

به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.

 • ۲۴ مهر
 • 0