کانون اندیشه جوان

خبر و گزارش

باصره یا بصیرت

یادداشت علیرضا مختارپور بر کتاب ذوق لطیف ایرانی

 • ۱۴ مرداد
 • 0

بانی ایران نوین امیرکبیر است نه رضاخان

در نشست سوم (پایانی) راز رضاشاه مطرح گردید.

 • ۱۰ مرداد
 • 0

گزارش تصویری از نشست سوم راز رضاشاه

تصاویری از نشست سوم راز رضاشاه

 • ۱۰ مرداد
 • 0

گزارش تصویری از نشست دوم راز رضاشاه

تصاویری از نشست دوم راز رضاشاه

 • ۹ مرداد
 • 0

گزارش تصویری از نشست اول راز رضاشاه

تصاویری از مناظره صادق زیباکلام و عباس سلیمی‌نمین در نشست اول راز رضاش

 • ۷ مرداد
 • 0

مناظره داغ زیباکلام و سلیمی‌نمین

در نشست اول راز رضاشاه مطرح شد:

 • ۷ مرداد
 • 0

وزن دین‌داری در جامعه کاسته نشده است

اگر نسبت به وضعیت دینداری در جامعه نگاه منفی دارید این گزارش را به دق

 • ۲ مرداد
 • 0

الگوی کارآمد برای اشتغال زنان نداریم

نگاه دولتمردان ما به اشتغال زنان همانند نگاه آنان به اشتغال مردان است،

 • ۱ مرداد
 • 0