کانون اندیشه جوان

رویداد

۲۹ اردیبهشت
جهان در دوران پساکرونا

جهان در دوران پساکرونا

دومین همایش مجازی کانون اندیشه جوان با موضوع «جهان در دوران پسا کرونا»

۸ اردیبهشت
نمایشگاه مجازی شبکه ها

نمایشگاه کتاب مجازی کانون اندیشه جوان

کانون اندیشه جوان در راستای پاسخ گویی به نیازهای مخاطبان و استفاده از

۴ اردیبهشت
جهان در دوران کرونا

جهان در دوران کرونا

اولین همایش مجازی کانون اندیشه جوان با موضوع «جهان در دوران کرونا» برگ

۱۷ فروردین
کرونا و مسئله وحدت ملی

کرونا و مسئله وحدت ملی

پنجمین گفتگو از سلسله نشست های کرونا زیر میکروسکوپ با حضور دکتر سید مج

۱۴ فروردین
کرونا و فیک نیوزها

کرونا،ارتباطات و فیک نیوز ها

چهارمین گفتگو از سلسله نشست های کرونا زیر میکروسکوپ با حضور حسین حق پن

۱۳ فروردین
ابعاد حقوقی ویروس کرونا

ابعاد حقوقی ویروس کرونا

سومین گفتگو از سلسله نشست های کرونا زیر میکروسکوپ با حضور دکتر جلیل مح

۹ فروردین
کرونا و مسئله دین

کرونا و مساله علم و دین

دومین جلسه شب های گفتگو زنده با حضور علی اشرف فتحی با محوریت کرونا و م

۵ فروردین
کرونا

کرونا و کسب و کار

اولین جلسه شب های گفتگو زنده با حضور سید امیر سیاح در اینستاگرام کانون

۱۶ بهمن

گام دوم؛ سبک زندگی ایرانی اسلامی

چهاردهمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی با عنوان « گام دو