کانون اندیشه جوان

رویداد

۲۸ تیر
کتاب لیبرالیسم سیاسی اثر رالز

حلقه متن خوانی کتاب لیبرالیسم سیاسی

کانون اندیشه جوان در راستای ایجاد بستری مناسب برای پرورش دانشجویان نخب

۲۳ تیر

آغاز ثبت نام دوره سوم حلقات متن خوانی

دوره سوم حلقه های متون کلاسیک توسط کانون اندیشه جوان برگزار می گردد.

۱۶ خرداد

کارگاه آنلاین آموزش آموزش لهجه عراقی

هدف از برگزاری این دوره آموزشی ایجاد مهارت مکالمه و برقراری ارتباط با

۲۹ اردیبهشت
جهان در دوران پساکرونا

جهان در دوران پساکرونا

دومین همایش مجازی کانون اندیشه جوان با موضوع «جهان در دوران پسا کرونا»

۸ اردیبهشت
نمایشگاه مجازی شبکه ها

نمایشگاه کتاب مجازی کانون اندیشه جوان

کانون اندیشه جوان در راستای پاسخ گویی به نیازهای مخاطبان و استفاده از

۴ اردیبهشت
جهان در دوران کرونا

جهان در دوران کرونا

اولین همایش مجازی کانون اندیشه جوان با موضوع «جهان در دوران کرونا» برگ

۱۷ فروردین
کرونا و مسئله وحدت ملی

کرونا و مسئله وحدت ملی

پنجمین گفتگو از سلسله نشست های کرونا زیر میکروسکوپ با حضور دکتر سید مج

۱۴ فروردین
کرونا و فیک نیوزها

کرونا،ارتباطات و فیک نیوز ها

چهارمین گفتگو از سلسله نشست های کرونا زیر میکروسکوپ با حضور حسین حق پن

۱۳ فروردین
ابعاد حقوقی ویروس کرونا

ابعاد حقوقی ویروس کرونا

سومین گفتگو از سلسله نشست های کرونا زیر میکروسکوپ با حضور دکتر جلیل مح