کانون اندیشه جوان

رویداد

2 اکتبر
نشست سوم : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

نشست سوم : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

در سال‌های اخیر مسأله تطبیق تاریخ با اکنون به موضوع پرمناقشه‌ای تبدیل

2 اکتبر
نشست دوم : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

نشست دوم : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

مخالفان تطبیق تاریخ با اکنون تأکید می‌کنند که حوادث تاریخی، حوادثی یگا

2 اکتبر
نشست اول : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

نشست اول : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

موافقان تطبیق تاریخ با اکنون معتقدند که بر اساس آموزه‌های دینی، ائمه ا

2 اکتبر
نشست مجازی تاریخ و اکنون

نشست مجازی تاریخ و اکنون

در سال‌های اخیر به ویژه پس از انقلاب اسلامی، جریان‌های انقلابی به تاری

25 سپتامبر
نشست مجازی تمدن حسینی

نشست مجازی تمدن حسینی

این نشست یکشنبه 4 مهر ماه ساعت 15 با حضور حبیب بابایی در صفحه اینستاگ

21 سپتامبر
نشست مجازی فتح بعد از خرمشهر

نشست مجازی فتح بعد از خرمشهر

این نشست چهارشنبه 31 شهریور ماه ساعت 22 با حضور حبیب احمدزاده در صفحه

18 سپتامبر
گفتگوی زنده روایت میدانی از امروز افغانستان

گفتگوی زنده روایت میدانی از امروز افغانستان

این نشست یکشنبه 28 شهریور ماه ساعت 21 با حضور علیرضا کمیلی و محمد صمصا

18 سپتامبر
ثبت نام حلقه مطالعاتی «نقد لیبرالیسم ایرانی» با محوریت کتاب ایدئولوژی اصلاحات

ثبت نام حلقه مطالعاتی «نقد لیبرالیسم ایرانی» با محوریت کتاب ایدئولوژی اصلاحات

این دوره با حضور جناب آقای حمیدرضا اسماعیلی پژوهشگر تاریخ معاصر و مولف

17 سپتامبر
گفتگوی زنده جایگاه زبان و ادبیات فارسی در تداوم هویت ملی ایرانیان

گفتگوی زنده جایگاه زبان و ادبیات فارسی در تداوم هویت ملی ایرانیان

این نشست شنبه 27 شهریور ماه ساعت 21 با حضور سیدحسین شهرستانی در صفحه