کانون اندیشه جوان

رویداد

۱۵ دی

آئین رونمایی از کتاب «لایک ممنوع»

به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

۱۵ دی

سلسله نشست های عدالت و توسعه

به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

۹ دی

نشست پولی‌شدن دانشگاه‌ها

به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

۲۰ آذر

نشست دوم کتاب‌خوان

نشست دوم «کتاب‌خوان با موضوع روابط دختر و پسر»

۱۹ آذر

زیست مؤمنانه در جهان امروز از نگاه امام موسی صدر

نشست سوم از همایش "آنان که می‌اندیشند" برگزار می‌شود

۱۸ آذر

عربستان سعودی در یک دهه آینده

نشست “ عربستان سعودی در یک دهه آینده“ به همت کانون اندیشه جوان برگزار

۶ آذر

نشست کتاب‌خوان

نشست «کتاب‌خوان با موضوع سبک زندگی ایرانی_اسلامی»

۲۳ آبان

از ملی گرایی تا جهان وطنی

نشست دوم از همایش "آنان که می‌اندیشند" برگزار می‌شود

۲۸ مهر

بررسی شیوه نهادسازی و مدیریت تشکیلاتی امام موسی صدر

اولین نشست از همایش "آنان که می‌اندیشند" برگزار می‌شود