کانون اندیشه جوان

رویداد

۲۴ دی

نشست وضعیت علمی اساتید

نشست وضعیت علمی اساتید در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود

۲۴ دی

تمدید مهلت فراخوان مقاله دهمین همایش آنان که می اندیشند

بررسی و بازخوانی آرا و اندیشه های امام موسی صدر

۱۹ دی

اکران و نقد و بررسی مستند «هاشمی زنده است»

«هاشمی زنده است» در کانون اندیشه جوان اکران می‌شود

۱۶ دی

اکران و نقد و بررسی مستند «شورش علیه سازندگی»

«شورش علیه سازندگی» در کانون اندیشه جوان اکران می‌شود

۱۵ دی

آئین رونمایی از کتاب «لایک ممنوع»

به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

۱۵ دی

سلسله نشست های عدالت و توسعه

به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

۹ دی

نشست پولی‌شدن دانشگاه‌ها

به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

۲۰ آذر

نشست دوم کتاب‌خوان

نشست دوم «کتاب‌خوان با موضوع روابط دختر و پسر»

۱۹ آذر

زیست مؤمنانه در جهان امروز از نگاه امام موسی صدر

نشست سوم از همایش "آنان که می‌اندیشند" برگزار می‌شود