کانون اندیشه جوان

رویداد

۱۸ آذر

عربستان سعودی در یک دهه آینده

نشست “ عربستان سعودی در یک دهه آینده“ به همت کانون اندیشه جوان برگزار

۶ آذر

نشست کتاب‌خوان

نشست «کتاب‌خوان با موضوع سبک زندگی ایرانی_اسلامی»

۲۳ آبان

از ملی گرایی تا جهان وطنی

نشست دوم از همایش "آنان که می‌اندیشند" برگزار می‌شود

۲۸ مهر

بررسی شیوه نهادسازی و مدیریت تشکیلاتی امام موسی صدر

اولین نشست از همایش "آنان که می‌اندیشند" برگزار می‌شود

۲۳ مهر

خوانش متون اصیل اندیشه

متن خوانی در کانون اندیشه جوان

۲۲ مهر

رانت و راهبردهای مقابله با آن

نشست «رانت» برگزار می‌شود

۹ مهر

طبقه متوسط در فراز و فرود تحولات ایران

نشست «طبقه متوسط در فراز و فرود تحولات ایران» برگزار می‌شود

۲۴ مرداد

فراخوان مقالات همایش آنان که می‌اندیشند

فراخوان مقاله همایش امام موسی صدر آغاز شد.

۲۱ مرداد

واکاوی معامله قرن

نشست معامله قرن به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.