کانون اندیشه جوان

رویداد

۲۳ مهر

خوانش متون اصیل اندیشه

متن خوانی در کانون اندیشه جوان

۲۲ مهر

رانت و راهبردهای مقابله با آن

نشست «رانت» برگزار می‌شود

۹ مهر

طبقه متوسط در فراز و فرود تحولات ایران

نشست «طبقه متوسط در فراز و فرود تحولات ایران» برگزار می‌شود

۲۴ مرداد

فراخوان مقالات همایش آنان که می‌اندیشند

فراخوان مقاله همایش امام موسی صدر آغاز شد.

۲۱ مرداد

واکاوی معامله قرن

نشست معامله قرن به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

۱۶ مرداد

بیشتر درباره اشرافی‌گری در ایران بدانید

نشست «اشرافی‌گری در ایران» به همت کانون اندیشه جوان برگزار می شود.

۱۴ مرداد

از سازمان تا فرقه

نشست از سازمان تا فرقه به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود

۱۴ مرداد

صفر تا صد روایت

مدرسه‌‌ی مهارت کانون اندیشه جوان کارگاه روایت‌نویسی برگزار می‌کند.

۱۳ مرداد

صفر تا صد داستان

مدرسه‌‌ی مهارت کانون اندیشه جوان کارگاه داستان‌نویسی برگزار می‌کند.