کانون اندیشه جوان

رویداد

۲۳ آبان

کارگاه “صفر تا صد یک مقاله”

فرید مدرسی اصول مقاله‌نویسی را آموزش می‌دهد.

۲۳ آبان

سلسله نشست‌های عملیات آژاکس

سلسله نشست‌های عملیات آژاکس، درباره وجوه مختلف کودتای 28 مرداد

۱۵ آبان

صفر تا صد ویرایش صوری و زبانی

ویرایش صوری و زبانی را در این کارگاه بیاموزید!