کانون اندیشه جوان

گفتار

دانشگاه در استخدام احزاب سیاسی ؟
 • 0
 • ۲۹ مهر
 • 0

دانشگاه در استخدام احزاب سیاسی ؟

ائتلاف ناملموس و قدرتمند علیه دانشگاه چه کسانی بوده و چگونه شکل گرفته اند ؟ مشتری ها چگونه جای دانشجویان را گرفته اند ؟

 • 0
 • ۲۷ مهر
 • 0

تأثیر انتخابات پیش روی آمریکا در مراودات ایران و آمریکا

فیلم کامل بیست و دومین نشست گفتگوی تشکل های دانشجویی با موضوع تأثیر انتخابات پیش روی آمریکا در مراودات ایران و آمریکا

 • 0
 • ۲۷ مهر
 • 0

داستایوفسکی ، کوندرا ، هدایت و چند داستان دیگر

سر و کله زدن با چهره های ادبیات جهان از هر جهت جذابه ، هم از جهتی که ببینیم تو آثارشون چه حرفی برای گفتن دارند و هم این

 • 0
 • ۲۷ مهر
 • 0

نسبت تشکل های دانشجویی و احزاب سیاسی

فیلم کامل بیست و یکمین نشست گفتگوی تشکل های دانشجویی با موضوع نسبت تشکل های دانشجویی و احزاب سیاسی

 • 0
 • ۲۳ مهر
 • 0

شفافیت آراء نمایندگان

فیلم کامل بیستمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکلهای دانشجویی با موضوع شفافیت آراء نمایندگان ، مزایا و معایب

مردم باید بدانند
 • 0
 • ۲۲ مهر
 • 0

مردم باید بدانند !

تصمیم گیری پشت درهای بسته نه با فطرت سازگار است نه با رویکرد اسلامی

 • 0
 • ۱۶ مهر
 • 0

فیلم/ زنانه در تشکل ها بمانیم!

فیلم نشست نوزدهم گفتگوی تشکل های دانشجویی با موضوع "نقش و عملکرد بانوان در تشکل های دانشجویی"

 • 0
 • ۱۵ مهر
 • 0

زنانه در تشکل ها بمانیم!

حذف زنان مساوی با حذف دغدغه مربوط به آنها است اما آیا این قشر از دانشجویان در دانشگاه نادیده گرفته می شوند نقش زنان در ت

 • 0
 • ۱۲ مهر
 • 0

بنیه فکری ، چالش امروز تشکل ها

تقویت بنیه حافظه به جای بنیه فکری ، نداشتن گفتمان تولیدی ، افراط در خودنگری و دوری از جهان اطراف از جمله خود انتقادی های