کانون اندیشه جوان

گفتار

محمد حسین رجبی دوانی
 • 0
 • ۲۱ مرداد
 • 0

مواجهه با انحرافات

دکتر رجبی دوانی از سیاست حکومت علوی در مواجهه با انحرافات می گوید.

اسماعیل منصوری لاریجانی
 • 0
 • ۲۰ مرداد
 • 0

دنیاشناسی از نگاه امام علی (ع)

دکتر منصوری لاریجانی پیرامون دنیا شناسی از دیدگاه امام علی علیه السلام می گوید.

محمد حسین رجبی دوانی
 • 0
 • ۲۰ مرداد
 • 0

اعتراض و اقناع مردم

دکتر رجبی دوانی از اقناع مردم معترض در حکومت علوی می گوید.

اسماعیل منصوری لاریجانی
 • 0
 • ۱۸ مرداد
 • 0

می خواهم درمان شوم

دکتر منصوری لاریجانی از شفای روح می گوید.

محمد حسین رجبی دوانی
 • 0
 • ۱۸ مرداد
 • 0

سیاست اداری علوی علیه السلام

دکتر رجبی دوانی از سیاست اداری علوی علیه السلام می گوید.

اسماعیل منصوری لاریجانی
 • 0
 • ۱۷ مرداد
 • 0

اخلاق اجتماعی متقین

دکتر منصوری لاریجانی از اخلاق اجتماعی متقین می گوید.

محمد حسین رجبی دوانی
 • 0
 • ۱۵ مرداد
 • 0

اجرای عدالت و مساوات در حکومت علوی

دکتر رجبی دوانی از اجرای عدالت و مساوات در حکومت علوی می گوید.

حلقه آشنایی با حکمت اشراق و فیلسوفان دوره میانی با تدریس دکتر یقینی
 • 0
 • ۴ تیر
 • 0

حلقه آشنایی با حکمت اشراق و فیلسوفان دوره میانی با تدریس دکتر یقینی

صوت دوره دوم حلقه متن خوانی آشنایی با حکمت اشراق و فیلسوفان دوره میانی

حلقه نظریه عدالت جان رالز با تدریس دکتر مصطفی زالی
 • 0
 • ۴ تیر
 • 0

حلقه نظریه عدالت جان رالز با تدریس دکتر مصطفی زالی

صوت دوره دوم حلقه متن خوانی نظریه عدالت جان رالز