کانون اندیشه جوان

گفتار

دکتر محمد هادی همایون
 • 0
 • ۱۱ خرداد
 • 0
دکتر عبد الحسین خسرو پناه
 • 0
 • ۱۱ خرداد
 • 0
حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم
 • 0
 • ۱۱ خرداد
 • 0
covid 1948
 • 0
 • ۱ خرداد
 • 0

اسرائیل کرونا است

در خانه خواهیم ماند و اسرائیل را از بین خواهیم برد.

جلوه های هنر در بحران های بشری
 • 0
 • ۲۷ اردیبهشت
 • 0

گفتگوی اینترنتی با دکتر سید مهدی ناظمی قره باغ در موضوع جلوه های هنر در بحران های بشری

فیلم کامل گفتگوی اینترنتی با دکتر سید مهدی ناظمی قره باغ

 • 0
 • ۲۳ اردیبهشت
 • 0
 • 0
 • ۲۰ اسفند
 • 0

گام دوم؛ انقلاب عدالت

فیلم کامل سیزدهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکلهای دانشجویی با موضوع گام دوم؛ انقلاب عدالت

 • 0
 • ۳۰ بهمن
 • 0

نظام ریاستی یا پارلمانی؟

قانون اساسی ما را چه کسی نوشته و این مورد چه تاثیری در قوت و ضعف انتخابات های ما داشته است؟

 • 0
 • ۳۰ بهمن
 • 0

فیلم کامل نشست نقد و بررسی نظام ریاستی و پارلمانی در ایران

فیلم کامل نشست نقد و بررسی نظام ریاستی و پارلمانی در ایران با حضور دکتر صادق زیباکلام و دکتر جلیل محبی