کانون اندیشه جوان

گفتار

حلقه تمهیدات عین القضات همدانی با تدریس دکتر فدایی مهربانی
 • 0
 • ۴ تیر
 • 2

حلقه تمهیدات عین القضات همدانی با تدریس دکتر فدایی مهربانی

صوت دوره دوم حلقه متن خوانی تمهیدات عین القضات همدانی

گفتگوی اینترنتی با حجت الاسلام مهدی مسائلی
 • 0
 • ۲۶ خرداد
 • 0

گفتگوی اینترنتی با حجت الاسلام و المسلمین مهدی مسائلی در موضوع مناسک دینی و دوران پساکرونا

فیلم کامل گفتگوی اینترنتی با حجت الاسلام و المسلمین مهدی مسائلی

گفتگوی اینستاگرامی با دکتر فرشاد مهدی پور
 • 0
 • ۲۵ خرداد
 • 0
گفتگوی اینستاگرامی با دکتر سید حسین رضوی پور
 • 0
 • ۲۵ خرداد
 • 0
گفتگوی اینترنتی با دکتر سید حسین شهرستانی
 • 0
 • ۲۱ خرداد
 • 0
عصر جدید ، ریسک قابل تکرار ؟!
 • 0
 • ۲۰ خرداد
 • 0

عصر جدید ، ریسک قابل تکرار ؟!

آیا این برنامه عرصه ای است که همه چیز را به کام سرگرمی و به نفع سرمایه می بلعد؟

گفتگوی اینستاگرامی با دکتر جواد حق گو
 • 0
 • ۱۸ خرداد
 • 0
دکتر محمد هادی همایون
 • 0
 • ۱۱ خرداد
 • 0
دکتر عبد الحسین خسرو پناه
 • 0
 • ۱۱ خرداد
 • 0