کانون اندیشه جوان

خبر و گزارش

 • 0
 • ۱۷ بهمن
 • 0

گزارش تصویری از نشست «تشکل‌های دانشجویی از ابتدای انقلاب تاکنون»

تصاویر چهارمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی

 • 1
 • ۱۷ بهمن
 • 0

گزارش تصویری از نشست چهارم همایش امام موسی صدر «جنبش محرومان و مطالبه عدالت اجتماعی»

تصاویری از نشست چهارم آنان که می‌اندیشد «امام موسی صدر»

 • 0
 • ۱۷ بهمن
 • 0

راهکار امام موسی صدر برای مبارزه با فئودالیسم سیاسی در کشور لبنان

نشست چهارم همایش امام موسی صدر به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.

 • 0
 • ۱۰ بهمن
 • 0

کارآمدی احزاب سیاسی در گرو ارائه راهکار برای حل مشکلات کشور/ آسیب‌شناسی «تحزّب» در ایران

سومین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی برگزار شد.

 • 0
 • ۱۰ بهمن
 • 0

گزارش تصویری از نشست «اصلاح طلبی و اصول گرایی»

تصاویر سومین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی

 • 0
 • ۲۶ دی
 • 0

کاهش کارآمدی دانشگاه در سایه دیکتاتوری اساتید

دومین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی برگزار شد.

 • 0
 • ۲۶ دی
 • 0

گزارش تصویری از نشست «وضعیت علمی اساتید»

تصاویر دومین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی

 • 0
 • ۲۲ دی
 • 0
 • 0
 • ۲۲ دی
 • 0

گزارش تصویری از نشست نقد مستند «هاشمی زنده است»

تصاویر پنجمین نشست از سلسله نشست‌های عدالت و نوسعه را اینجا ببینید