کانون اندیشه جوان

خبر و گزارش

 • 0
 • ۱۶ دی
 • 0

گزارش تصویری از نشست «ریشه‌های تاریخی و فرهنگی فساد اقتصادی در ایران»

تصاویری از اولین نشست از سلسله نشست‌های عدالت و نوسعه

 • 0
 • ۱۲ دی
 • 0

چالش‌های داغ درباره دانشگاه پولی

نشست اول از سلسله گقت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.

 • 0
 • ۱۲ دی
 • 0

گزارش تصویری از نشست پولی‌شدن دانشگاه‌ها

تصاویری از اولین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی

 • 0
 • ۱۰ دی
 • 0

گزارش تصویری از نشست دوم کتابخوان «روابط دختر و پسر»

تصاویری از نشست سوم آنان که می‌اندیشد «امام موسی صدر»

 • 0
 • ۱۰ دی
 • 0

نشست کتاب‌خوان «روابط دختر و پسر»

نشست دوم از سلسله نشست‌های کتاب‌خوان به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.

 • 4
 • ۲۴ آذر
 • 0

زیست مؤمنانه در جهان امروز

نشست سوم همایش امام موسی صدر به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.

 • 0
 • ۲۴ آذر
 • 0

گزارش تصویری از نشست سوم همایش امام موسی صدر «زیست مؤمنانه در دنیای امروز»

تصاویری از نشست سوم آنان که می‌اندیشد «امام موسی صدر»