کانون اندیشه جوان

خبر و گزارش

صوت نشست مجازی کاربردی سازی علوم انسانی
 • 0
 • 29 دسامبر
 • 0

صوت نشست مجازی کاربردی سازی علوم انسانی

صوت نشست مجازی امتداد فلسفه با موضوع «کاربردی سازی علوم انسانی» با حضور جناب آقای سید جواد میری را بشنوید.

پادکست علوم انسانی مدرن؛ رهایی یا بردگی؟!
 • 0
 • 28 دسامبر
 • 0

پادکست علوم انسانی مدرن؛ رهایی یا بردگی؟!

پادکست علوم انسانی مدرن؛ رهایی یا بردگی؟! را بشنوید.

آینده رسانه ها، فضای فناوری‌ های دیجیتال و قدرت هوشمند است
 • 0
 • 25 دسامبر
 • 0

آینده رسانه ها، فضای فناوری‌ های دیجیتال و قدرت هوشمند است

باباپور بیان کرد: رویکرد سلبی، تک‌روی، سلیقه گرایی، اکنون زدگی و رقابت‌های نابجا در مواجهه با فضای رسانه محکوم به شکست ا

صوت نشست مجازی بررسی تاثیرات روان شناختی رسانه
 • 0
 • 25 دسامبر
 • 0

صوت نشست مجازی بررسی تاثیرات روان شناختی رسانه

صوت نشست مجازی بررسی تاثیرات روان شناختی رسانه با حضور جناب آقای عطا الله باباپور را بشنوید.

صوت نشست الزامات تحقق دانشگاه عمومی و تحول در سازمان صدا و سیما
 • 0
 • 22 دسامبر
 • 0

صوت نشست الزامات تحقق دانشگاه عمومی و تحول در سازمان صدا و سیما

صوت هفتادمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با حضور علیرضا زرین کلاه و امیرحسین بهنام را بشنوید.

پادکست ترغیب پنهان
 • 0
 • 21 دسامبر
 • 0

پادکست ترغیب پنهان

پادکست «ترغیب پنهان» را بشنوید.

صوت نشست مجازی نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام
 • 0
 • 18 دسامبر
 • 0

صوت نشست مجازی نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام

صوت نشست مجازی دین و فروید با موضوع «نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام» با حضور جناب آقای محمد رایجی

صوت نشست مجازی جامعه و دین از دیدگاه فروید
 • 0
 • 18 دسامبر
 • 0

صوت نشست مجازی جامعه و دین از دیدگاه فروید

صوت نشست مجازی دین و فروید با موضوع «جامعه و دین از دیدگاه فروید» با حضور جناب آقای محمد مهدی عباسی آغوی

فروید دین را پنداری با کارکردهای مثبت می‌داند
 • 0
 • 15 دسامبر
 • 0

فروید دین را پنداری با کارکردهای مثبت می‌داند

رایجی بیان کرد: استناد فروید در نفی دین به عملکرد مفسدانه برخی دینداران، پایه و اساس علمی ندارد.