کانون اندیشه جوان

قلم

 • 0
 • ۱۰ اردیبهشت
 • 0

آیا تکنولوژی به یاری ناشران و نویسندگان خواهد آمد؟

ناشران و نویسندگان کتاب‌های داستانی امیدوارند در آینده پیشرفت تکنولوژی به آنها کمک کند تا احساس خوانندگان درباره کتاب‌ها

 • 0
 • ۱۰ اردیبهشت
 • 0

هرآنچه خواندنی است دود می‌شود و به هوا می‎رود

مصائب و مشکلات کتاب آن‌قدر فراوان است که در یک گزارش نمی‎توان به همۀ آن‌ها پرداخت

 • 0
 • ۳۰ بهمن
 • 0

چهارراه جهان

مقاله چهارراه جهان نوشته امیر مکی

 • 0
 • ۲۵ بهمن
 • 0

پیش‌مطالعه/ پیشنهاد مطالعه کتاب برای همایش «استقلال و ارزش‌های جهانی»

با توجه به برگزاری همایش “استقلال و ارزش‌های جهانی” مطالعه کتاب‌های زیر که به همت کانون اندیشه جوان منتشر شد

 • 0
 • ۱۶ بهمن
 • 0

پیش‌مطالعه/ بررسی موانع، زمینه‌ها و راهکارهای پارلمانی شدن نظام جمهوری اسلامی ایران

با توجه به برگزاری نشست نقد و بررسی "نظام ریاستی و پارلمانی در ایران" مطالعه این مقاله پیشنهاد می‌شود.

 • 0
 • ۲۹ آبان
 • 0

دموکراسی اسرائیلی

سید مهدی حسینی : ۱- قطع نظر از مسائل نظامی و سیاسی نکته ای که در این جا برای ما اهمیت دارد این است که دریابیم چرا رژیم ا

 • 0
 • ۲۹ آبان
 • 0

فیلسوفی که ما را شناخت

ابوالفضل اقبالی: یکی از مهمترین ویژگیهای دنیای غرب فردگرائی( individualism ) است که آبستن رویدادها و تغییر و تحولات بسیا

 • 0
 • ۲۹ آبان
 • 0

مطالعات زنان؛ میهمان ناخوانده

ابوالفضل اقبالی: یکی از مهمترین ویژگیهای دنیای غرب فردگرائی ( individualism ) است که آبستن رویدادها و تغییر و تحولات بسی

 • 0
 • ۲۹ آبان
 • 0

تحریف آیین مسیح در گذر تاریخ

محمد توحیدی: بررسی تحریف در آیین مسیحیت در گروی مطالعه ی تاریخ زندگانی حضرت مسیح و آشنایی با تاریخ کلیسا است. در مورد تا