کانون اندیشه جوان

گفتار

 • 0
 • ۲۶ دی
 • 0

فیلم کامل نشست «پولی شدن دانشگاه ها»

اولین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی

 • 0
 • ۲۸ آذر
 • 0

عربستان در یک دهه آینده

فیلم کامل نشست را اینجا ببینید

 • 0
 • ۲۵ آذر
 • 0

زیست مومنانه در جهان امروز

فیلم کامل نشست زیست مومنانه در جهان امروز را اینجا ببینید

 • 0
 • ۱۰ آذر
 • 0

نشست کتاب‌خوان «سبک زندگی ایرانی_اسلامی»

فیلم کامل نشست کتاب‌خوان را اینجا ببینید

 • 0
 • ۳ آذر
 • 0

از ملی‌گرایی تا جهان‌وطنی

فیلم کامل نشست از ملی‌گرایی تا جهان‌وطنی را اینجا ببینید

 • 0
 • ۱۳ آبان
 • 0

نشست رانت و راه های مقابله با آن

فیلم کامل نشست را اینجا ببینید

 • 0
 • ۱۳ آبان
 • 0

بررسی شیوه نهادسازی و مدیریت تشکیلاتی امام موسی صدر

همایش آنان که می اندیشند "نقد و بررسی آرا و اندیشه های امام موسی صدر"

 • 2
 • ۱۱ شهریور
 • 0

معامله قرن

بزرگ‌ترین معامله آمریکا در حال شکل‌گیری است...