کانون اندیشه جوان

حسین شهادت می‌دهد

 • 0
 • ۲۴ مهر
 • 0

هدف قیام

آیا دختری به نام رقیه در شام به شهادت رسیده است؟   دکتر محمد دزفولی از حضرت رقیه سخن خواهد گفت…

 • 0
 • ۲۴ مهر
 • 0

زیارت عاشورا

آیا زیارت عاشورا سندیت دارد؟ دکتر دزفولی از دیدگاه علامه عسگری نسبت به زیارت عاشورا می گوید...

 • 0
 • ۲۴ مهر
 • 0

خون بر شمشیر پیروز است

ار مهم امام سجاد(ع)تبیین معارف اهل بیت بعد از عاشورا بوده است. دکتر دزفولی از جایگاه امام سجاد در تبیین قیام عاشورا خ

 • 0
 • ۲۴ مهر
 • 0

پیام آور عاشورا

حضرت زینب(س) در مدینه دائما مجالس روضه و تبیین عاشورا برگزار می کردند... دکتر محمد دزفولی از وقایع تاریخی رحلت حضرت ز

 • 0
 • ۱۸ مهر
 • 0

هر روز عاشوراست…

ما سه دسته دشمن با امام حسین داریم دکتر عادل پیغامی دسته بندی دشمنان را تشریح می کند…  

 • 0
 • ۱۸ مهر
 • 0

وارث انبیاء

امام موسی صدر تاریخ را خطی نمی بیند… دکتر عادل پیغامی از تکرار تاریخ می گوید…  

 • 0
 • ۱۸ مهر
 • 0

فداکاری عظیم

انحطاط در جامعه ی عصر عاشورا نیازمند یک فداکاری عظیمی بود… دکتر عادل پیغامی از فلسفه شیوه مبارزه امام حسن سخن خواه

 • 0
 • ۱۸ مهر
 • 0

برای همیشه تاریخ

آیا نمی بینید از باطل پیروی می شود؟ دکتر عادل پیغامی از درس های عاشورا برای زندگی روزمره می گوید…  

 • 0
 • ۱۸ مهر
 • 0

باید مراقب بود

نباید انحرافات کوچک جامعه را نادیده گرفت. دکتر عادل پیغامی از حقیقت انحراف جامعه برایمان سخن می گوید…