کانون اندیشه جوان
14 نوامبر

سلسله نشست‌های عملیات آژاکس

موضوع : تاریخ

کانون اندیشه جوان برگزار می‌کند !

سلسله‌نشست‌های «عملیات آژاکس»

بررسی ابعاد گوناگون کودتای ۲۸ مرداد
۴ الی ۱۳ شهریور
ساعت ۱۶ – ۱۸
حضور برای عموم آزاد است.

  • 1678
  • 0