کانون اندیشه جوان
۲۳ آبان

فراخوان مقاله همایش دکتر علی شریعتی

موضوع : دین و اندیشه

فراخوان مقاله‌ی همایش «آنان که می‌اندیشند»

بازخوانی و بررسی آراء و اندیشه‌های دکتر علی شریعتی

مهلت ارسال مقالات: تا اول دی‌ماه ۹۶

  • 1938
  • 0