کانون اندیشه جوان

نشست اول : حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری

نشست اول : حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری

در دوران معاصر با رشد بی رویه شهرنشینی و افزایش جمعیت آنها، مطالبات شهروندان نیز نسبت به گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرد‌ه است. کشورهایی که به صورت متمرکز و از بالا به پایین اداره می شدند دیگر نمی توانستند نیازهای شهروندان را تأمین کنند. عدم پاسخ‌گویی دولتمردان به مطالبات و نیازهای شهروندان رفته رفته سبب از دست رفتن مشروعیت حاکمیت و بروز بحران های سیاسی و اجتماعی در جامعه می شد همین کافی بود تا دولتمردان در پی یافتن راه حل هایی برای این مسئله باشند. در سال های اخیر، مقوله حکمرانی شهری به مسئله ای بنیادین در سیاستگذاری شهری تبدیل شده است. با توجه به ظرفیت های قانون اساسی ایران، هنوز چنان که باید به امر سیاستگذاری تبدیل نشده است.

در همین راستا قصد داریم تا یکشنبه ۲ خرداد ماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقای محمدجواد استادی در نشستی مجازی تحت عنوان «حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

  • 207
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی

رویدادهای مشابه

22 می
گفتگو های زنده سیاست شهر

گفتگو های زنده سیاست شهر

در همین راستا و با توجه به در پیش بودن انتخابات شورای شهر و روستا در ک

22 می
نشست دوم : عدالت در سیاست‌گذاری شهری

نشست دوم : عدالت در سیاست‌گذاری شهری

در همین راستا قصد داریم تا دوشنبه 3 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقا