کانون اندیشه جوان

نشست اول : دیدگاه قدرت محور به سیاست

نشست اول : دیدگاه قدرت محور به سیاست

از دوره مدرن و با ظهور ماکیاولی، تعریف سیاست دگرگون شد. سیاست از نظر ماکیاولی، یک «مهارت» و فن بود تا با استفاده از آن بتوان «قدرت» حکومت‌ها را استوار کرد. ماکیاولی سیاست را در پیوند با بخت و شانس تعریف کرد و آن را از سطح یک دانش به یک فن تنزل داد. از دوره ماکیاولی، ارتباط سیاست با نظام دانش منقطع شد و به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل گردید.

به عبارت دیگر، نگاه قدرت‌محور در سیاست با ماکیاولی آغاز شد و نگاه دانش‌محور به سیاست به حاشیه رفت. دیدگاه قدرت‌محور از دوره ماکیاولی هم‌چنان ادامه دارد و به دیدگاه غالب در سیاست جهانی بدل شده است. از همین رو در این نشست در پی آن هستیم تا سیر تحول سیاست از یک دانش به یک فن و ابزار را مورد بررسی قرار دهیم.

در همین راستا درکانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز سه‌شنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۱۵ با حضور علیرضا بلیغ در نشستی مجازی تحت عنوان «دیدگاه قدرت محور به سیاست» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

  • 22
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی

رویدادهای مشابه

11 اکتبر
نشست مجازی گفتمان قدرت

نشست مجازی گفتمان قدرت

نشست مجازی گفتمان قدرت با موضوعات دیدگاه قدرت محور به سیاست و دانش و ق

11 اکتبر
نشست دوم : دانش و قدرت در اندیشه فوکو

نشست دوم : دانش و قدرت در اندیشه فوکو

این نشست روز پنج‌شنبه 22 مهر ماه ساعت 15 با حضور مهدی معافی در صفحه ا