کانون اندیشه جوان

نشست سوم : رفتار انتخاباتی ایرانیان

نشست سوم : رفتار انتخاباتی ایرانیان

تبیین و تحلیل رفتار انتخاباتی و رای دهی در جوامع مختلف با توجه به اهمیت انتخابات در ریل گذاری برای سیاست‌مداران؛ از موضوعات مهم جامعه شناسی سیاسی است. محققان این حوزه از مناظر مختلفی سعی می کنند رازهای رفتار انتخاباتی جوامع خود را کشف و شاخص بندی کنند. فرهنگ سیاسی یکی از راههای ورود به چنین تحلیلی است. حتی اگر انتخابات را هم در نظر نگیریم نفس پرداختن به رفتار سیاسی ملتهای مختلف در تبیین رویدادهای سیاسی هماره جذاب بوده است. از این رو تحلیل انتخابات از منظر فرهنگ سیاسی نگاه جدید و افق تازه ای در اختیار ما قرار می دهد تا دریابیم چگونه رفتار انتخاباتی مردم ایران متاثر از داشته های طولانی فرهنگی و فرهنگ سیاسی است.

در همین راستا قصد داریم تا پنج‌شنبه ۱۳ خرداد ماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقای دکتر جواد نظری مقدم در نشستی مجازی تحت عنوان «رفتار انتخاباتی ایرانیان» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

  • 229
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی

رویدادهای مشابه

1 ژوئن
گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون فرهنگ سیاسی؛ چهار

1 ژوئن
نشست دوم : فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات

نشست دوم : فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه 12 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب