کانون اندیشه جوان

خوانش متون اصیل اندیشه

15 اکتبر

خوانش متون اصیل اندیشه

متن خوانی در کانون اندیشه جوان

14 اکتبر

رانت و راهبردهای مقابله با آن

نشست «رانت» برگزار می‌شود

1 اکتبر

طبقه متوسط در فراز و فرود تحولات ایران

نشست «طبقه متوسط در فراز و فرود تحولات ایران» برگزار می‌شود

15 آگوست

فراخوان مقالات همایش آنان که می‌اندیشند

فراخوان مقاله همایش امام موسی صدر آغاز شد.

12 آگوست

واکاوی معامله قرن

نشست معامله قرن به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

7 آگوست

بیشتر درباره اشرافی‌گری در ایران بدانید

نشست «اشرافی‌گری در ایران» به همت کانون اندیشه جوان برگزار می شود.

5 آگوست

از سازمان تا فرقه

نشست از سازمان تا فرقه به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود

5 آگوست

صفر تا صد روایت

مدرسه‌‌ی مهارت کانون اندیشه جوان کارگاه روایت‌نویسی برگزار می‌کند.

4 آگوست

صفر تا صد داستان

مدرسه‌‌ی مهارت کانون اندیشه جوان کارگاه داستان‌نویسی برگزار می‌کند.