کانون اندیشه جوان

نشست مجازی تاریخ و اکنون

2 اکتبر
نشست مجازی تاریخ و اکنون

نشست مجازی تاریخ و اکنون

در سال‌های اخیر به ویژه پس از انقلاب اسلامی، جریان‌های انقلابی به تاری

25 سپتامبر
نشست مجازی تمدن حسینی

نشست مجازی تمدن حسینی

این نشست یکشنبه 4 مهر ماه ساعت 15 با حضور حبیب بابایی در صفحه اینستاگ

21 سپتامبر
نشست مجازی فتح بعد از خرمشهر

نشست مجازی فتح بعد از خرمشهر

این نشست چهارشنبه 31 شهریور ماه ساعت 22 با حضور حبیب احمدزاده در صفحه

18 سپتامبر
گفتگوی زنده روایت میدانی از امروز افغانستان

گفتگوی زنده روایت میدانی از امروز افغانستان

این نشست یکشنبه 28 شهریور ماه ساعت 21 با حضور علیرضا کمیلی و محمد صمصا

18 سپتامبر
ثبت نام حلقه مطالعاتی «نقد لیبرالیسم ایرانی» با محوریت کتاب ایدئولوژی اصلاحات

ثبت نام حلقه مطالعاتی «نقد لیبرالیسم ایرانی» با محوریت کتاب ایدئولوژی اصلاحات

این دوره با حضور جناب آقای حمیدرضا اسماعیلی پژوهشگر تاریخ معاصر و مولف

17 سپتامبر
گفتگوی زنده جایگاه زبان و ادبیات فارسی در تداوم هویت ملی ایرانیان

گفتگوی زنده جایگاه زبان و ادبیات فارسی در تداوم هویت ملی ایرانیان

این نشست شنبه 27 شهریور ماه ساعت 21 با حضور سیدحسین شهرستانی در صفحه

11 سپتامبر
گفتگوی زنده تأثیر جریانات چپ گرا در ادبیات معاصر ایران

گفتگوی زنده تأثیر جریانات چپ گرا در ادبیات معاصر ایران

جریان های فکری چپ‌گرا، ملی و اسلامی که در فضای سیاسی قبل از انقلاب فعا

7 سپتامبر
گفتگوی زنده جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی

گفتگوی زنده جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی

آیت الله طالقانی اعتقاد راسخ و عمیقی به شورا داشت؛ چرا که شورا روحیه م

30 آگوست
گفتگوی زنده نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر

گفتگوی زنده نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر

امام موسی صدر از متفکرین بزرگ معاصر بوده که علاوه برحوزه اندیشه و فکر