کانون اندیشه جوان

اکران و نقد و بررسی مستند «شورش علیه سازندگی»

6 ژانویه

اکران و نقد و بررسی مستند «شورش علیه سازندگی»

«شورش علیه سازندگی» در کانون اندیشه جوان اکران می‌شود

5 ژانویه

آئین رونمایی از کتاب «لایک ممنوع»

به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

5 ژانویه

سلسله نشست های عدالت و توسعه

به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

30 دسامبر

نشست پولی‌شدن دانشگاه‌ها

به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

11 دسامبر

نشست دوم کتاب‌خوان

نشست دوم «کتاب‌خوان با موضوع روابط دختر و پسر»

10 دسامبر

زیست مؤمنانه در جهان امروز از نگاه امام موسی صدر

نشست سوم از همایش "آنان که می‌اندیشند" برگزار می‌شود

9 دسامبر

عربستان سعودی در یک دهه آینده

نشست “ عربستان سعودی در یک دهه آینده“ به همت کانون اندیشه جوان برگزار

27 نوامبر

نشست کتاب‌خوان

نشست «کتاب‌خوان با موضوع سبک زندگی ایرانی_اسلامی»

14 نوامبر

از ملی گرایی تا جهان وطنی

نشست دوم از همایش "آنان که می‌اندیشند" برگزار می‌شود