کانون اندیشه جوان

نکوداشت علمی و عملی مرحوم محمد حسین فرج نژاد

25 آگوست
نکوداشت علمی و عملی مرحوم محمد حسین فرج نژاد

نکوداشت علمی و عملی مرحوم محمد حسین فرج نژاد

به همت کانون اندیشه جوان و با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نش

24 آگوست
گفتگوی زنده علوم شناختی مدرن؛ ظرفیت ها و چالش ها

گفتگوی زنده علوم شناختی مدرن؛ ظرفیت ها و چالش ها

علوم شناختی مطالعه‌ی علمی ذهن است. یعنی هر آن چه که نمودهای هوشمندی و

22 آگوست
ثبت نام حلقه متن خوانی کتاب «تطورات گفتمان‌های هویتی ایران»

ثبت نام حلقه متن خوانی کتاب «تطورات گفتمان‌های هویتی ایران»

کانون اندیشه جوان با توجه به ضرورت تبیین و پرداختن به مساله «هویت» قصد

16 آگوست
نشست دوم : نقش رسانه ها در کودتای مرداد

نشست دوم : نقش رسانه ها در کودتای مرداد

در همین راستا به مناسبت کودتای 28 مرداد قصد داریم تا شنبه 30 مرداد ماه

16 آگوست
نشست اول : مصدق و آمریکا در معادلات جهانی

نشست اول : مصدق و آمریکا در معادلات جهانی

در همین راستا به مناسبت کودتای 28 مرداد قصد داریم تا سه‌شنبه 26 مرداد

16 آگوست
گفتگو های زنده پشت پرده کودتا

گفتگو های زنده پشت پرده کودتا

در همین راستا به مناسبت کودتای 28 مرداد قصد داریم در نشست‌هایی با عنوا

14 آگوست
ثبت نام درسگفتار علم و الهیات

ثبت نام درسگفتار علم و الهیات

کانون اندیشه جوان به منظور تبیین دقیق و فراتر از کلیشه­ امروزی در مباح

12 آگوست
گفتگوی زنده مبانی اندیشه مقاومت اسلامی

گفتگوی زنده مبانی اندیشه مقاومت اسلامی

در همین راستا قصد داریم تا شنبه 23 مرداد ماه ساعت 15 با حضور حجت‌الاسل

10 آگوست
ثبت نام حلقه مطالعاتی کتاب «روایت سیر تفکر، فرهنگ و تمدن»

ثبت نام حلقه مطالعاتی کتاب «روایت سیر تفکر، فرهنگ و تمدن»

ضرورت تبیین مساله خودآگاهی نسبت به وضعیت فرهنگی و هویتی معاصر ما، دلیل