کانون اندیشه جوان

مجلس مردم

 • 0
 • ۲ مهر
 • 0

مجلس مردم

مجلس انقلابی نماینده مردم است نه نماینده شبکه ها، مجلسی که به مردم خدمت نکند بهترین دوست امریکا است.

 • 0
 • ۲ مهر
 • 0

بررسی عملکرد مجلس انقلابی

فیلم کامل هفدهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکلهای دانشجویی با موضوع بررسی عملکرد مجلس انقلابی

آموزش مجازی در ایام کرونا
 • 0
 • ۲۷ مرداد
 • 0

عدالت در آموزش مجازی زیر سوال است !

مروری بر شانزدهمین نشست گفتگوهای تشکل های دانشجویی؛«آموزش مجازی در ایام کرونا»

آموزش مجازی در ایام کرونا
 • 0
 • ۲۷ مرداد
 • 0

آموزش مجازی در ایام کرونا

فیلم کامل شانزدهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکلهای دانشجویی

 • 0
 • ۲۷ مرداد
 • 0

قوه قضاییه ، مبارزه با فساد

با حضور حمزه دستیار «دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل» و محمد حسین صبوری «دبیر سابق اتحادیه جنبش عدال

سکوت هم فساد است!
 • 0
 • ۲۶ مرداد
 • 0

سکوت هم فساد است!

مروری بر پانزدهمین نشست گفتگوهای تشکل های دانشجویی؛«قوه‌قضائیه؛ مبارزه با فساد»

اسماعیل منصوری لاریجانی
 • 0
 • ۲۴ مرداد
 • 0

نماز موثر

دکتر منصوری لاریجانی از نماز موثر می گوید.

محمد حسین رجبی دوانی
 • 0
 • ۲۳ مرداد
 • 0

سیاست مالی حکومت علوی

دکتر رجبی دوانی از وضعیت اقتصاد در حکومت علوی علیه السلام می گوید.

اسماعیل منصوری لاریجانی
 • 0
 • ۲۲ مرداد
 • 0

چرا عدالت ؟

دکتر منصوری لاریجانی از عدالت علوی علیه السلام می گوید.