کانون اندیشه جوان

اخلاقی برای تشکیلات

تشکل می تواند لهو شود، اگر ما به جای گام بر داشتن در مسیر اهداف به سمت تشکیلاتمان سرگرم و مشغول شویم و آن برایمان جانشین خدا و حق شود؛ اما چه داشته باشیم تا درگیر این لهو و غفلت نشویم؟

  • 58
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی