کانون اندیشه جوان
۲۲ آذر

ازدواج سفید یا همباشی سیاه؟

من با عنوان «ازدواج سفید» مخالفم؛ زیرا نه ازدواج است نه سفید.

آنها «همباش‌های سیاه» هستند!

 

گزیده صحبت‌های دکتر امان‌الله قرائی مقدم در نشست ازدواج سفید

کاری از کانون اندیشه جوان

  • 1913
  • 0

مطالب مرتبط

  • 0
  • ۲۱ آذر
  • 0

سلسله نشست ازدواج سفید

سلسله نشست «ازدواج سفید»، این پدیده نوظهور جامعه را بررسی می‌کند.

  • 0
  • ۱۸ آذر
  • 0

ازدواج سفید یا همباشی سیاه؟

به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان، اولین نشست «ازدواج سفید؛ واکاوی زوایای پیدا و پنهان» با حضور دکتر امان‌اله قرایی