کانون اندیشه جوان
13 دسامبر

از نگاه نبوی

موضوع : دین و اندیشه

راه منطقی برای آنکه ما به تصویر صحیحی از پیامبر اکرم (ص) برسیم آن است که واردات تاریخی خود را به قرآن کریم عرضه کنیم.

 

 

کلیپ از نگاه نبوی، کاری از کانون اندیشه جوان

 

  • 2195
  • 0