کانون اندیشه جوان

افسران تولید فکر !

جامعه امروز برای تحول، بیش از هر چیز نیازمند تحول در فکر و اندیشه بیش از روش ها است؛ تشکل های دانشجویی افسران جوان این حوزه هستند اما تا به حال چه کارنامه ای برای خود رقم زده اند و ماموریت ویژه آنها در آینده این تحول خواهی چیست؟

  • 292
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی