کانون اندیشه جوان

باید مراقب بود

نباید انحرافات کوچک جامعه را نادیده گرفت.

دکتر عادل پیغامی از حقیقت انحراف جامعه برایمان سخن می گوید…

 

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی