کانون اندیشه جوان

تشکل های دانشجویی و مسئله اشتغال

فیلم کامل بیست و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی
این نشست با حضور محمد افشار (مدیر اجرایی مرکز رشد دانشگاه امیرکبیر) و محمد رضا دانشور دیلمی (نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی) برگزار شد.

  • 392
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی

مطالب مرتبط

نشریه های سیاسی تشکل های دانشجویی
  • 0
  • 30 دسامبر
  • 0

نشریه های سیاسی تشکل های دانشجویی

فیلم کامل بیست و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی

نشریه های فرهنگی و اجتماعی تشکل ها
  • 0
  • 23 دسامبر
  • 0

نشریه های فرهنگی و اجتماعی تشکل ها

فیلم کامل بیست و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی