کانون اندیشه جوان

جامعه مؤمن

ایمان جامعه جدا از ایمان افراد نیست.

دکتر محسن تاثیر متقابل ایمان افراد و جامعه را بررسی می کند…

 

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی