کانون اندیشه جوان

جهت گیری تخصصی: روش تصمیم گیری و انتخاب آینده تخصصی

فیلم کامل پنجاه و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور امیر شعبان جولا (دبیر کمیته طراحی رویداد جهت گیری تخصصی) و علیرضا بصیری (دبیر رویداد جهت گیری تخصصی) برگزار شد.

  • 206
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی