کانون اندیشه جوان
۲۲ آذر

نگاه حسین دهباشی به ۲۸ مرداد

موضوع : تاریخ
عامل اصلی کودتای ۲۸ مرداد چیست؟
‌‌
‌‌
گفتگو و پاسخ حسین دهباشی در نشست عملیات آژاکس درباره کودتای ۲۸ مرداد‌
  • 1874
  • 0

مطالب مرتبط

  • 0
  • ۲۳ آبان
  • 0

سلسله نشست‌های عملیات آژاکس

سلسله نشست‌های عملیات آژاکس، درباره وجوه مختلف کودتای 28 مرداد

  • 0
  • ۲۷ آبان
  • 1

دهباشی: نهضت ملی شدن صنعت نفت همه را برهنه کرد!

به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی ابعاد گوناگون کودتای ۲۸ مرداد با عنوان «عملی