کانون اندیشه جوان

عقیده باطل

آیا آنها که امام حسین را کشته اند به شفاعت جدش امید بسته اند؟

دکتر محمدرضا سنگری ازتفکر ارجاء و مرجئه در عاشورا خواهد گفت…

 

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی