کانون اندیشه جوان

دانشگاه و بی مسئلگی !

“مسئله” گمشده این روزهای فضای دانشگاه است؛ آنچه موتور محرک دانشجو و تشکل های دانشجویی در جنبش ها، فعالیت ها و زیست دانشجویی بود حالا آنطور که می بایست مجلی از اعراب ندارد، اما آیا مسئله دانشجویان تغییر کرده است یا کلا مسئله محوری در دانشگاه مرده است؟

  • 262
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی