کانون اندیشه جوان

روی مدار تحول

تحول خط قرمز نیست؛
نیازی است که در زمینه حکمرانی بهتر احساس می شود.
درباره تحول، آنچنان که باید باشد، نه آنطور که بازنمایی می کنند در بیان مطالبه گر تشکل های دانشجویی بشنوید.

  • 290
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی