کانون اندیشه جوان

فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات

فیلم کامل دومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «فرهنگ سیاسی» با حضور محمد امین ایمانجانی

  • 202
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی

مطالب مرتبط

نشست دوم : فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات
  • 0
  • 1 ژوئن
  • 0

نشست دوم : فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه 12 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای محمدامین ایمانجانی در نشستی مجازی تحت عنوان «

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی
  • 0
  • 1 ژوئن
  • 0

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون فرهنگ سیاسی؛ چهار موضوع «رتوریک سیاسی و انتخابات» ، «فضای مجازی و ت