کانون اندیشه جوان

متهم اصلی بیکاری دانشجویان

علت فاصله به وجود آمده میان دانشگاه و کار آفرینان چیست؟ آیا دانشگاه نتوانسته نیاز کار آفرینان را  آن طور که می بایست اجابت کند یا صنعت نگاه منفی به دانشجویان دارد؟ تشکل ها در این زمینه کم کاری ای داشته اند؟

  • 347
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی