کانون اندیشه جوان

مجلس مردم

مجلس انقلابی نماینده مردم است نه نماینده شبکه ها، مجلسی که به مردم خدمت نکند بهترین دوست امریکا است.
تشکل ها در هفدهمین نشست گفتگو تشکل های دانشجویی به بررسی عملکرد مجلس انقلابی پرداختند.
  • 543
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی