کانون اندیشه جوان

نخبگان مسئولند

نخبگان نمی توانند خود را از بطن جامعه جدا کنند

دکتر محسن اسماعیلی از وظایف نخبگان سخن می گوید…

 

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی