کانون اندیشه جوان
۲۲ آذر

نوبت به ازدواج ساندویچی هم می‌رسد!

بعد از ازدواج سفید، نوبت ازدواج ساندویچی است.

 

 

 

گزیده صحبت‌های دکتر ابراهیم فیاض در نشست ازدواج سفید، در دانشگاه تهران.

کاری از کانون اندیشه جوان

 • 2283
 • 0

مطالب مرتبط

 • 5
 • ۲۲ آذر
 • 0

ازدواج سفید یا همباشی سیاه؟

دکتر قرائی مقدم، به «ازدواج سفید»، لقب «همباشی سیاه» را می‌دهد.

 • 0
 • ۲۱ آذر
 • 0

سلسله نشست ازدواج سفید

سلسله نشست «ازدواج سفید»، این پدیده نوظهور جامعه را بررسی می‌کند.

 • 0
 • ۱۸ آذر
 • 0

ازدواج سفید یا همباشی سیاه؟

به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان، اولین نشست «ازدواج سفید؛ واکاوی زوایای پیدا و پنهان» با حضور دکتر امان‌اله قرایی