کانون اندیشه جوان

هجرت و مجاهدت

هیچ گاه فکر نمی کنیم جهاد هر روز رخ می دهد…

دکتر محسن اسماعیلی از مجاهدت های روزانه سخن خواهد گفت…

 

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی