کانون اندیشه جوان

هیئت های جریان ساز؟

هیئت، یک تشکیلات همه شمول است که در تمام مراحل زندگی با حیات انسان مذهبی آمیخته است. هنر تشکیلاتی شدن از مهمترین آثار تربیتی این جریان تاثیرگذار به شمار می رود. اما به صورت مشخص، نقش هیئات دانشجویی در راستای رشد و تکامل جویندگان دانش به چه صورت می باشد؟

  • 14
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی