کانون اندیشه جوان

چالش های جدی بودجه ۱۴۰۰

کمتر بودجه ای مانند بودجه ۱۴۰۰ با چالش روبرو بوده است تا جایی که مجلس تا چند قدمی رد کلیات لایحه آن پیش رفت، اما علت این چالش ها چیست؟ چرا همه نگران تورم فزاینده در نتیجه آن هستند؟ و چرا باید بودجه را جراحی بزرگ کرد ؟

 • 448
 • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی

مطالب مرتبط

تشکل های دانشجویی و مسئله اشتغال
 • 0
 • 6 ژانویه
 • 0

تشکل های دانشجویی و مسئله اشتغال

فیلم کامل بیست و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی

نشریه های سیاسی تشکل های دانشجویی
 • 0
 • 30 دسامبر
 • 0

نشریه های سیاسی تشکل های دانشجویی

فیلم کامل بیست و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی

نشریه های فرهنگی و اجتماعی تشکل ها
 • 0
 • 23 دسامبر
 • 0

نشریه های فرهنگی و اجتماعی تشکل ها

فیلم کامل بیست و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی